Uspeh Vase Firme

Formiranje ubacivanjem je proces izrade koji se obavlja tako sto se  uzima sirova guma i pod visokim pritiskom ubacuje u kalupe.Kaucuk  se oblikuje i susi toplotom i pritiskom a zatim se izvlaci da se stabilizuje u trazenom obliku - gumeni prsti.

Kod kompresionog formiranja kaucuka, donji deo  alata se zagreva do visoke temperature. Zatim se u kalup ubacuje  odgovarajuci deo gume koji se zatim zatvara sa vrhom kalupa. Ovako dobijen  proizvod se hladi i ispakuje iz alata i spreman je za upotrebu.

Poslednji tip proizvodnje kaucuka ukljucuje uguravanje vrele sirove gume u kalup upotrebom poluga koje se staraju da  guma popuni celu unutrasnjost kalupa koji se potom greje, odgovarajuci deo se  ispravno oblikuje i, po hladjenju je spreman za vadjenje iz alata

Mar 31
Sve Vrste Proizvoda od Gume za Vase Potrebe